Kortdagsanlæg

Kortdagsanlæg

DGM kan altid vejlede om netop den løsning, der vil være mest hensigtsmæssig i det enkelte tilfælde. Vi vejleder ved valg af montageform og dugtype. Vort kritiske syn på valg og anvendelse af de enkelte materialer, sikrer en driftsikker kørsel af det valgte anlæg, som igen sikrer en lang levetid.

DGM løser traditionelle og utradiotionelle opgaver. Med speciale og erfaring inden for gardinområdet er vi i stand til at være kreative og utraditionelle løsninger, der kommer vores kunder til gode, med optimale produktforhold og optimal udnyttelse af en evt. investering.

Uanset hvilken montageform, der måtte ønskes, vil vi altid stå til rådighed.